Cập nhật tiến độ dự án - tháng 7/2019 - Bohemia Residence skip to Main Content
Menu

Cập nhật tiến độ dự án – tháng 7/2019

🌸Cần kề ngày bàn giao, #Bohemia_Residence đang được “hối hả” hoàn thành nốt những hạng mục thi công còn lại, chuẩn bị chào đón những cư dân tương lai.🌳🌳

Back To Top
088 640 3636