Giới thiệu chủ đầu tư - Bohemia Residence skip to Main Content
Menu
9e14fda40437eb69b226

VINACONEX INVEST với mục tiêu – sứ mệnh trở thành nhóm doanh nghiệp dẫn dắt thị trường cùng các Tập đoàn kinh tế hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước.

VINACONEX INVEST là thành viên do Tổng công ty Vinaconex nắm giữ 100% vốn điều lệ nên sẽ tiếp tục kế thừa năng lực, kinh nghiệm, sức mạnh tài chính và truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty và xem đó là nền tảng và hành trang quý giá để Vinaconex Invest xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp, kỷ cương và chuẩn mực mà ai cũng muốn được cống hiến.

VINCONEX INVEST luôn tuân thủ một tôn chỉ: “CHẤT LƯỢNG TỐT – GIÁ HỢP LÝ – DỊCH VỤ TỐT – GIÁ TRỊ GIA TĂNG” cam kết sẽ mang lại nhiều sản phẩm chất lượng, tiện ích và hiện đại nhất dành cho khách hàng, khẳng định được vị thế của Vinaconex Invest

Back To Top
088 640 3636